Безкоровайний Володимир Валентинович

Професор кафедри системотехніки, голова спеціалізованої вченої ради, член НТР, член редакційної колегії журналу «Сучасний стан наукових досліджень і технологій в промисловості», доктор технічних наук, професор

Освітня діяльність

  • Математичне моделювання складних систем;
  • Моделювання систем;
  • Комп’ютерне моделювання динаміки систем;
  • Технології проектування та реінжинірингу великомасштабних об’єктів.

Освіта та кар’єра

1979 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ), спеціальність «Автоматизовані системи управління».

1989 р. – кандидат технічних наук, спеціальність «Автоматизовані системи управління», захист у ХІРЕ.

2005 р. – доктор технічних наук, спеціальність 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт, захист у ХНУРЕ.

2006 р. – професор кафедри системотехніки.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

1983 р. – молодший науковий співробітник кафедри системотехніки (ХІРЕ);

1984 р. – асистент кафедри системотехніки (ХІРЕ);

1989 р. – старший викладач кафедри системотехніки (ХІРЕ);

1989 р. – доцент кафедри системотехніки (ХІРЕ);

з 2003 р. до теперішнього часу – професор кафедри системотехніки Харківського національного університету радіоелектроніки.

Відомості про захист дисертації:

Спеціальність: 05.13.06 «Автоматизовані системи управління»

Тема: «Математичні моделі та алгоритми синтезу структур територіально розосереджених систем». Захист 17.02.1989 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 068.37.01 Харківського інституту радіоелектроніки

Спеціальність: 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт»

Тема: «Методи аналізу і синтезу рішень при автоматизованому проектуванні структур територіально розподілених об’єктів». Захист 08.02.2005 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.052.02 Харківського національного університету радіоелектроніки.

Наукова діяльність

З 1982 по 2017 рік був виконавцем або керівником розділів науково-дослідних робіт, зокрема: «Розроблення комплексу математичних моделей соціально-економічного розвитку регіону з урахуванням ефективності використання інфраструктури та комунальних ресурсів», «Розроблення принципів, методології проектування та створення інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень при управлінні соціально-економічним розвитком регіону», «Розробка теоретичних основ проектування систем підтримки прийняття рішень при управлінні соціально-економічним розвитком регіону», «Розробка математичних моделей і методів системного структурно-топологічного синтезу регіональних територіально розподілених об’єктів», «Структурний синтез територіально розподілених об’єктів в умовах неповної визначеності даних», «Розробка математичних моделей і методів реінжинірингу топологічних структур територіально розподілених об’єктів».

З 1996 по 2015 р. –вчений секретар спеціалізованої вченої ради.

З 2013 р. – член спеціалізованої вченої ради К 41.052.08 в Одеському національному політехнічному університеті.

З 2015 р. – голова спеціалізованої вченої ради Д 64.052.02 з захисту докторських (кандидатських) дисертацій у Харківському національному університеті радіоелектроніки.

Член Президії науково-технічної ради ХНУРЕ.

Член редакційних колегій наукових журналів «Сучасний стан наукових досліджень і технологій в промисловості», «Прикладні аспекти інформаційних технологій».

Член програмних комітетів міжнародних наукових конференцій «Інформаційні системи та технології», «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання», «Інтелектуальні системи та інформаційні технології».

Член організаційного комітету Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Комп’ютерні науки, інформаційні технології та системи управління».

Напрями наукової діяльності: проектування та реінжиніринг територіально розподілених об’єктів; математичне моделювання; багатокритеріальне оцінювання та прийняття рішень.

Громадська діяльність

Академік Міжнародної Академії наук прикладної радіоелектроніки.

Член Українського науково-освітнього ІТ товариства – ГО «УНІТ».

Нагороди та премії

Почесна грамота Міністерства освіти України, 2001 р.

Диплом переможця конкурсу «ХНУРЕ – кращі за фахом» у номінації «Викладач», 2002 р.

Почесна грамота Харківського національного університету радіоелектроніки, 2013 р.

Золота медаль Академії наук прикладної радіоелектроніки, 2017 р.

Грамота Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, 2017 р.

Подяка Голови Харківської обласної державної адміністрації, 2017 р.

Іменна стипендія та диплом Харківської обласної державної адміністрації у галузі науки в номінації «Інформатика та комп’ютерні науки» – стипендія ім. Свиридова В.В. для видатних науковців, 2018 р.

Публікації та патенти

Має понад 250 публікацій, у тому числі – 3 монографії.