Петрова Роксана Вадимівна

Доцент кафедри Системотехніки, доцент кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою, кандидат технічних наук, доцент

Освітня діяльність

  • Управління проектами розробки корпоративних комп’ютерних систем,
  • Технології розробки систем ІОТ,
  • Теорія прийняття рішень

Освіта та кар’єра

1988 р. – інженер-математик, Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ), спеціальність – Прикладна математика.

1988-1990 рр. – стажист-дослідник кафедри Електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) по держбюджету 05.13.01 – Управління в технічних системах

1990-1997 рр. – інженер, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, аспірант кафедри ЕОМ

1997-2004 рр. – інженер-програміст, інженер ІІ категорії, інженер І категорії ІОЦ

2004 р. – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.03 – Системи та процеси керування

2004-2006 рр. – асистент, старший викладач кафедри Економічної кібернетики

2006-2019 рр. – доцент кафедри Економічної кібернетики та управління економічною безпекою

З 2019 року – доцент кафедри Системотехніки

Наукова діяльність

Наукові інтереси: математичне моделювання, дослідження операцій, моделювання бізнес-процесів, управління проектами.

Публікації

Має понад 50 наукових та науково-методичних публікацій (в тому числі у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних), є співавтором розділів в 6 монографіях (одна з яких міжнародна, видана європейським видавництвом)