Навчально-наукова лабораторія “Цифрових технологій”

Навчально-наукова лабораторія «Цифрових технологій» створена з метою проведення фундаментальних та прикладних досліджень в галузі інформаційних технологій, розробки мультимедійного освітнього і навчального контенту, розв’язання актуальних наукових проблем «цифровізації» суспільства та навчального процесу, залучення викладачів, докторантів, аспірантів і студентів до розв’язання наукових завдань, впровадження ідей інноваційної та експериментальної роботи у навчальний процес.

Основними завданнями навчально-наукової лабораторії «Цифрових технологій» є:

 • розвиток сучасних інформаційних технологій в галузі освіти та економіки, цифрових послуг;
 • дослідження та впровадження ефективних методів викладання цифрових технологій;
 • використання цифрових інформаційних засобів і технологій для створення нових підходів у викладанні;
 • створення цифрового мультимедійного навчального контенту для розвитку цифрових компетентностей вчителів та інших громадян України;
 • дослідження ефективності та продуктивності використання цифрових технологій у сфері розвитку цифрових компетентностей громадян;
 • розробка навчально-методичних матеріалів для організації ефективного очного та заочного (дистанційного) навчання цифровим інформаційно-комунікаційним технологіям;
 • публікація та оприлюднення результатів наукових досліджень на конференціях, семінарах, у наукових виданнях та в інтернеті;
 • вивчення та узагальнення досвіду та результатів роботи провідних вітчизняних і закордонних науково-дослідних установ та навчальних закладів у сфері розробки та застосування цифрових технологій.

Основні функції навчально-наукової лабораторії:

 • організація, координація та проведення наукових досліджень відповідно до тематичного плану;
 • об’єднання інтелектуальних, фінансових та матеріально-технічних ресурсів при виконанні наукових досліджень;
 • впровадження інноваційних технологій практичного навчання здобувачів вищої освіти, розвиток творчої ініціативи здобувачів вищої освіти, залучення їх до наукової роботи кафедри;
 • підвищення ефективності підготовки науково-педагогічних працівників кафедри, здобувачів вищої освіти, аспірантів і докторантів кафедри та університету;
 • накопичення наукових знань, інтелектуальної власності наукових та науково-педагогічних працівників;
 • організація на базі навчально-наукової лабораторії наукових досліджень здобувачів вищої освіти (магістрантів, аспірантів та докторантів) кафедри;
 • участь у міжнародному науковому, науково-технічному та освітньому співробітництві з університетами-партнерами ХНУРЕ, фірмами, фондами, приватними особами;
 • надання тренінгових, інформаційних послуг, організація на базі навчально-наукової лабораторії стажування співробітників сторонніх організацій та практичної підготовки здобувачів вищої освіти;
 • надання навчальним закладам та підприємствам консультативної, інформаційної допомоги з питань використання інноваційних матеріалів і технологій;
 • навчально-методичне та інформаційне супроводження наданих послуг та науково-технічної продукції ННЛ;
 • надання послуг з розроблення, впровадження, реалізації та супроводження програмного забезпечення (навчального, виробничого та науково-дослідного) за договорами, що укладаються між ХНУРЕ та підприємствами, і організаціями.

На базі лабораторії працює науковий студентський гурток “Аналіз даних”. Керівник – к.т.н., проф. к.т.н., проф. Ситніков Д.Е.

За результатами діяльності лабораторії опубліковано:

 • Grebennik, I., Hubarenko, Y., Ananiev, M. (2022). Information Technologies for Assessing the Effectiveness of the Quarantine Measures. In: Sasaki, J., Murayama, Y., Velev, D., Zlateva, P. (eds) Information Technology in Disaster Risk Reduction. ITDRR 2021. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 638. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-04170-9_11
 • Галагура К. А., Гребеннік І. В., Чайковська О. А. Інформаційні технології в домашній автоматизації за концепцією «Розумний дім». Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері. 2022. Т. 5. №1. Київ. КНУКіМ. С. 165–175.
 • І.В. Гребеннік, Т.Є. Романова, І.А. Урняєва, В.М. Дубінський, Н.С. Калайда Оптимізація балансного і кластерного компонування та завантаження контейнерів.– Київ: Наукова думка, 2022. – 205 с.
 • Igor Grebennik, Yevhen Hubarenko, Maryna Hubarenko, Sergiy Shekhovtsov (2022) Disasters impact assessment based on socioeconomic approach In: Pandian Vasant, Joshua Thomas, Elias Munapo, Gerhard-Wilhelm Weber (Eds.) Advances of Artificial Intelligence in a Green Energy Environment, Academic Press 2022, 1st Edition – May 20, 2022, pp. 35 – 56. eBook ISBN: 9780323885744. https://www.elsevier.com/books/advances-of-artificial-intelligence-in-a-green-energy-environment/vasant/978-0-323-89785-3
 • JB. Clarion, EZ-Wheel, J. François, I. Grebennik, R. Dupas A simulated annealing approach for optimizing layout design of reconfigurable manufacturing system based on the workstation properties // Proc. 10th IFAC Conference on manufacturing modelling, management and control – Nantes, France, 22 – 24 June 2022 https://ifac.papercept.net/conferences/conferences/MIM22/program/MIM22_ContentListWeb_2.html#thbr11_01

Науковий керівник – Решетнік Віктор Михайлович, доцент кафедри системотехніки, кандидат технічних наук.

Контакти: кімн. № 353