Вишняк Михайло Юрійович

Професор кафедри системотехніки, кандидат технічних наук, доцент

Освітня діяльність

  • Методи и системи штучного інтелекту;
  • Управління проектами;
  • Інформаційні технології проектування бізнес-процесів;
  • Інформаційні технології реінжинірингу;
  • Сучасні технології й об’єкти проектування організаційних систем;
  • Штучний інтелект та експертні системи;
  • Дослідження операцій;
  • Лінгвістичне забезпечення організаційних інформаційно-управляючих систем;
  • Організація і проектування баз даних (на англ. мові);
  • Програмування (на англ. мові).

Освіта та кар’єра

1977 г.- інженер по автоматизованим системам управління, Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ), спеціальність – системи управління. Тема дипломної роботи – «Розрахунок плану координації в автоматизованих системах управління дорожнім рухом»;

1987 г. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – 05.13.01 – управління в технічних системах. Тема дисертації – «Програмне управління потокорозподілом в магістральних газопроводах в умовах невизначеності»;

1994 г. – доцент кафедри системотехніки Харківського університету радіоелектроніки.

Освітня діяльність

Ініціатор створення студентського навчально-науково-практичного центра, цілями и основними завданнями якого є надати студентам можливість получить кріпку базу для подальшого професійного росту в умовах економіки знань, стати достатньо конкурентоспроможним на ринку праці, придбати і/або виявити менеджерські й підприємницькі навички, одержати освіту, яка не поступається ведучим університетам світу.

Наукова діяльність

Наукові інтереси: застосування інформаційних технологій для реалізації концепції знань, що включає: розвиток теорії знань (епістемології); еволюціонуюче управління системами, що розвиваються; розробка методології застосування сучасних концепцій й технологій для побудови конкурентоспроможних організаційних структур і управління їми; розробка інтегрованих систем підтримки діяльності управляючих компаній; управління знаннями і інтелектуальним капіталом.

Застосування ІТ для реалізації концепції знань. Системи управління знаннями. Моделювання діяльності підприємств.

Публікації та патенти

Має понад 60 публікацій.