Ребезюк Леонід Миколайович

Доцент кафедри системотехніки, кандидат технічних наук, доцент

Освітня діяльність

  • Цифрова обробка сигналів,
  • Програмування мікроконтролерів,
  • Периферійні засоби автоматики,
  • Комп’ютерні технології проектування систем автоматики,
  • Проектування комп’ютеризованих систем управління,
  • Розробка та експлуатація САПР комп’ютерних систем.

Освіта та кар’єра

1982 р. – закінчив Вінницький політехнічний інститут (кваліфікація: інженер-системотехнік).

1990-1993 рр. – аспірантура Харківського інституту радіоелектроніки.

1993-1994 рр. –  асистент кафедри «Конструювання електронно-обчислювальних машин» Харківського державного технічного університету радіоелектроніки.

1994 р. – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.06 – Автоматизовані системи управління у Харківському державному технічному  університеті радіоелектроніки (ХДТУРЕ).

1994-1995 рр. – старший викладач кафедри Конструювання ЕОМ ХДТУРЕ.

1995-1999 рр. – доцент кафедри Конструювання ЕОМ ХДТУРЕ.

1997 р. – отримав вчене звання доцента за кафедрою Конструювання ЕОМ ХДТУРЕ.

1999-2002 рр. – доцент кафедри «Проектування та експлуатація електронних апаратів» ХДТУРЕ (з 2001 р. Харківський національний університет радіоелектроніки).

з 2002 р. – доцент кафедри системотехніки Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Наукова діяльність

1990-2003 рр. – в рамках держбюджетних НДР брав участь у науково-дослідних роботах:

  • «Розробка завадостійких методів та алгоритмів одновимірного пошуку точки екстремуму унімодальної функції в умовах дії певних видів випадкових збурень»;
  • «Захист інформації у дискретному каналі на основі завадостійких алгоритмів пошуку точки з характерною ознакою»;
  • «Розробка дискретних автоматів з псевдовипадковими переходами із одного стану в інший та методи захисту інформації на їх основі».

Публікації та патенти

Автор більш ніж 50 публікацій, у тому числі винахід та 2-х навчальних посібників.