Коваленко Андрій Іванович

Доцент кафедри системотехніки, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Освітня діяльність

  • Лекційні курси: системне програмування; алгоритмізація та програмування; нечіткі регулятори в системах автоматичного керування.
  • Лабораторні курси: технології комп’ютерного проектування; Internet-технології; теорія систем і системний аналіз; технології розподіленої обробки інформації; проектування високонавантажених систем зберігання даних.

Освіта та кар’єра

1986 – закінчив з відзнакою Житомирське вище училище радіоелектроніки протиповітряної оборони (ППО), кваліфікація: «Військовий радіоінженер», спеціальність: «Радіотехнічні засоби».

06.1986 – старший оператор відділу.

09.1986 – інженер відділу бойових алгоритмів і програм.

11.1989 – ад’юнкт очної ад’юнктури Харківської ВІРТА ППО.

23.06.1994 – кандидат технічних наук, спеціальність 05.12.04 – «Радіолокація та радіонавігація», дисертацію захищав у ХВУ.

11.1993 – старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії Наукового центру повітряної оборони Харківського військового університету (НЦ ПО ХВУ).

07.1997 – начальник науково-дослідної лабораторії Наукового центру військово-повітряних сил і протиповітряної оборони при Харківському військовому університеті (ВПС і ППО при ХВУ).

10.02.1999 – старший науковий співробітник за спеціальністю 05.12.21 – «Радіотехнічні системи спеціального призначення».

09.2000 – заступник начальника науково-дослідного відділу Наукового центру ВПС і ППО при ХВУ.

09.2002 – заступник начальника науково-дослідного управління Наукового центру ВПС і ППО при ХВУ.

04.2004 – начальник науково-дослідного відділу Об’єднаного науково-дослідного інституту Збройних Сил (ОНДІ ЗС).

10.2005 – начальник науково-дослідного управління ОНДІ ЗС.

01.2008 – старший науковий співробітник НДЦ ІІРЕСТ Національного технічного університету «Харківський інститут радіоелектроніки».

09.2008 – доцент кафедри інформаційно-документних систем Харківської державної академії культури.

09.2016 – Доцент кафедри системотехніки Харківського національного університету радіоелектроніки.

Наукова діяльність

1989-2008 – в рамках державного замовлення Міністерства оборони брав участь як відповідальний виконавець і науковий керівник 7 науково-дослідних робіт, співавтор 44 звітів про НДР.

Публікації та патенти

44 звіти про НДР, 3 звіти про НТЗ, 4 авторські свідоцтва про винахід, 35 статей, 2 навчальні посібники, 1 підручник, 1 монографія, 27 навчально-методичних праць.