Групи з вивченням фахових дисциплін англійською мовою

Для студентів, які зараховуються на 1-й курс по спеціальності 122 Комп’ютерні науки, освітньої програми «Комп’ютерні науки та технології» (КНТ), формується група з вивчанням низки фахових дисциплін навчального плану англійською мовою.

Звісно, що професійна практика англійською додає переваг на ринку праці в ІТ галузі.

Для участі в конкурсі на зарахування в групу потрібно в період подачі документів на зарахування на перший курс написати заяву і надіслати її (в pdf-файлі) за адресою: mykhailo.vyshniak@nure.ua АБО заповнити Google-форму.

Довідки: 095 887 4409 або 097 827 6924 (Вишняк Михайло Юрійович) або mykhailo.vyshniak@nure.ua

Перелік дисциплін, які вивчаються англійською мовою:

1-й семестр
 • ► Алгоритмізація та програмування = Algorithmic Techniques and Programming
 • ► Теорія алгоритмів = Theory of Algorithms
 • ► Дискретна математика = Discrete Mathematics
2-й семестр
 • ► Дискретна математика = Discrete Mathematics
 • ► Чисельні методи = Numerical Methods
 • ► Об’єктно-орієнтоване програмування = Object-Oriented Programming
3-й семестр
 • ► Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика = Probability Theory, Probability Processes and Mathematical Statistics
 • ► Організація баз даних та знань = Organization of Data and Knowledge Bases
 • ► Крос-платформне програмування = Cross-Platform Programming
4-й семестр
 • ► Методи оптимізації та дослідження операцій = Optimization Methods and Operations Research
 • ► Web-технології та web-дизайн = Web Technology and Web Design
 • ► Програмування на платформі .NET = .NET Framework Programming
5-й семестр
 • ► Основи штучного інтелекту = Basics of artificial intelligence
 • ► Інтелектуальний аналіз даних = Data Mining
6-й семестр
 • ► Теорія прийняття рішень = Decision-Making Theory
 • ► Моделі та засоби управління ІТ- проектами = Models and tools for IT project management
 • ► Об`єктно-орієнтований аналіз в проектуванні систем = Object-Oriented Analysis in System Engineering
7-й семестр
 • ► Оцінка ризиків в ІТ проектах = Risk assessment in IT projects
8-й семестр
 • ► Інформаційні технології реінжинірингу = Reengineering Information Technology
 • ► Технології обробки зображень та відеопотоків = Image Processing Technology and Video Stream Mining
 • ► Методи машинного навчання в системах проектування = Machine learning for Design Systems