Спеціальність 122 Комп’ютерні науки

Освітня програма бакалаврів “Комп’ютерні науки та технології”

Узагальнений об’єкт діяльності випускника за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» освітньої програми бакалаврів “Комп’ютерні науки та технології” – проектування і розробка інформаційних систем та інформаційних технологій із застосуванням методів системного аналізу, алгоритмічних мов програмування, теорії прийняття рішень та оптимізації, технологій розробки систем на всіх стадіях проектування.

Мета навчання – підготовка фахівців, здатних застосувати математичні моделі і методи, алгоритмічні мови в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних систем і технологій; здійснювати розробку, впровадження та супровід інтелектуальних систем аналізу і обробки даних в організаційних, технічних, природних і соціально економічних системах.

Випускники за фахом КН вміють:

 • аналізувати об’єкт розробки, формулювати вимоги до системи, розробляти специфікації компонентів інформаційної системи;
 • вибирати модель життєвого циклу системи і застосовувати сучасні технології проектування на всіх його стадіях;
 • проектувати і моделювати бізнес-процеси, компоненти інформаційних систем, інформаційне забезпечення із застосуванням CASE-засобів;
 • вибирати і перетворювати математичні моделі явищ, процесів і систем для їх ефективної програмно-апаратної реалізації;
 • реалізовувати і тестувати компоненти програмного забезпечення;
 • розробляти людино-машинний інтерфейс з використанням Web-технологій і засобів мультимедіа.

Випускник за спеціальністю КН освітньої програми «Комп’ютерні науки та технології» може працювати:

 • бізнес-аналітиком;
 • аналітиком комп’ютерних систем;
 • менеджером IT-проектів;
 • розробником інформаційних систем: системний архітектор, програміст Java, C ++, C #, PHP;
 • фахівцем з QualityControl, QualityAssurance;
 • розробником і адміністратор баз даних MySQL, Oracle;
 • системним адміністратором;
 • фахівцем з експлуатації та супроводження програмного забезпечення;
 • WEB-спеціалістом.