Випускникам техникумів

Вступ на Комп’ютерні науки до ХНУРЕ випускників технікумів та коледжів

КАФЕДРА СИСТЕМОТЕХНІКИ та ФАКУЛЬТЕТ  КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ПОВІДОМЛЯЮТЬ

що у 2021/22 навчальному році Харківський національний університет радіоелектроніки, факультет Комп’ютерних наук, планує проведення набору на спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»  освітня програма «Комп’ютерні науки та технології» випускників технікумів та коледжів на базі ОКР «молодший спеціаліст» зі скороченим терміном навчання (3 роки):

1) на місця за держзамовленням – випускників спеціальностей:

  • розробка програмного забезпечення;
  • обслуговування комп’ютерних  систем i мереж;
  • обслуговування програмних систем і комплексів;
  • обслуговування  систем  баз даних і знань;

2) на контрактній основі (плата за навчання не змінюється протягом усього терміну навчання) – випускників комп’ютерних та інших спеціальностей за наявності припустимого розходження.

Переваги навчання у нас:
1) програма навчання адаптована для випускників технікумів та коледжів (тільки дисципліни по спеціальності);
2) групи з випускників технікумів формуються окремо від груп, набраних зі школярів.

Можливості наших студентів:
1) користування ліцензійним програмним забезпеченням від Microsoft, IBM та інших розробників ПЗ;
2) Wi-Fi в університеті;
3)  100% забеспечення гуртожитком;
4) комфортні умови навчання та відпочинку.

запитання – за адресою d_syst@nure.ua , (057) 702-10-06кафедра Системотехніки,

abitur@nure.ua, 057 702 17 20 – приймальна комісія.