Абітурієнтам

Кафедра системотехніки веде підготовку студентів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» освітня програма «Комп’ютерні науки та технології».

122 - КН 151 - АКІТ

Студенти вивчають:

  • мови програмування C# .NET, VB .NET, C++, Java, Object Pascal, Assembler, Lisp, Prolog та інші;
  • організацію та застосування операційних систем Windows, Unix, Linux, Macintosh;
  • засоби розробки програм MS Visual Studio, Sun Java Studio, CodeGear Studio, C++ Builder,  та інші;
  • системи управління базами даних Oracle, MS SQL Server, MongoDB, InterBase, MySQL та інші;
  • мережеві протоколи та мови розмітки даних HTML, XHTML, XML, VRML та інші;
  • технології розробки Web-додатків: ASP .NET, JSP , PHP та інші;
  • комп’ютерні мережі;
  • комп’ютерна графіка та анімація AutoCAD, Adobe PhotoShop, CorelDraw та інші;
  • захист інформації.

Починаючи з 3 курсу, кафедра СТ пропонує студентам цикли дисциплін за своєю спеціалізацією, які включають «Об’єктно-орієнтований аналіз в проектуванні систем», «Сервісна архітектура програмного забезпечення», «Internet-технології розподіленої обробки інформації», «Інформаційні технології реінжинірингу», «Спеціалізовані бази даних»,«Моделі і засоби в управлінні проектами СУА» та ін.

Теоретичне навчання студентів поєднують з виконанням практичних завдань та проектів в студентських гуртках «Розробка інструментальних засобів візуального проектування», «Розробка алгоритмів і програмного забезпечення для вирішення завдань структурного синтезу та аналізу територіально розподілених систем», «Проектування систем навчання», а також на філії кафедри в ПрАТ «Інститут автоматизованих систем» (ІАС) (генеральний директор – канд. техн. наук, проф. Б.А. Колесник).