Кафедра

Кафедра системотехніки – випускаюча кафедра факультету Комп’ютерних наук Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Наукові напрямки кафедри

Кафедра системотехніки – випускаюча кафедра факультету Комп’ютерних наук Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

 

На кафедрі працюють 45 співробітників, серед них: 5 докторів технічних наук, професорів; 2 доктори технічних наук, доценти; 1 доктор технічних наук, старший науковий співробітник; 13 кандидатів технічних наук, доцентів; 4 кандидати технічних наук, старші наукові співробітники; 4 кандидати технічних наук; 2 старших викладачів; 9 асистентів; 5 інженерів.

Кафедра СТ готує фахівців трьох освітніх рівнів за двома спеціальностями:

Бакалаври

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки, освітня програма «Комп’ютерні науки та технології»;

Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, освітня програма «Системна інженерія».

Магістри

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки, освітня програма «Інформаційні технології проектування» та «Системне проектування»;

Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, освітня програма «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика».

Доктори філософії

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки

Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Кафедра системотехніки має філію в ПрАТ «Інститут автоматизованих систем», яка є науковою і виробничою базою практичних занять студентів. Керує філією генеральний директор ІАС канд. техн. наук, проф. Б.О. Колесник.

На кафедрі створені і працюють лабораторії:

1.  «Науково-навчальний центр інформатизації органів управління». Науковий керівник д.т.н., проф. І.В.Гребеннік.

2. Навчально-наукова лабораторія «Прийняття рішень на базі великих даних в організаційних системах». Науковий керівник к.т.н., проф. Н.І. Калита.

3.   Навчально-наукова лабораторія «Моделювання систем». Науковий керівник к.т.н., проф. В.Г. Іванов.

4.   Навчально-наукова лабораторія «Системного проектування». Науковий керівник к.т.н., проф. Ю.В. Міщеряков.

5. Навчально-наукова лабораторія «Цифрових технологій». Науковий керівник к.т.н., доц. Решетнік Віктор Михайлович.

Докторантура за спеціальностями:

01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи;

05.13.06 – Інформаційні технології;

05.13.12 – Системи автоматизації проектувальних робіт;

Наша адреса: 61166, м. Харків, пр. Науки, 14, каф. СТ, к.270, 272, 277, 264, 265, 353.

e-mail: d_syst@nure.ua