Акредитацію освітньо-наукової програми “Системне проектування” пройдено!

Національне агентство із забезпечення якості освіти ухвалило рішення про успішне проходження акредитації освітньо-наукової програми «Системне проектування» кафедрою системотехніки. За наслідками розгляду акредитаційної справи було прийняте рішення про акредитацію ОНП “Системне проектування” на п’ять років.

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи

Сертифікат про акредитацію освітньої програми