Вітаємо на офіційному сайті кафедри Системотехніки!

Кафедра системотехніки (СТ) – випускова кафедра факультету Комп’ютерних наук Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Системотехніка – це науковий напрямок, що вивчає з позицій системного аналізу питання проектування, функціонування і розвитку складних комп’ютеризованих інформаційно-управляючих систем.

Системотехніка дозволяє визначити і пояснити спосіб дії системи будь-якої природи.

Кафедра СТ готує фахівців трьох освітніх рівнів за двома спеціальностями:

  • 122 Комп’ютерні науки
  • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Бакалаври:

Освітня програма «Комп’ютерні науки та технології», Спеціальність 122 Комп'ютерні науки

Освітня програма «Системна інженерія», Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Магістри:

  • Спеціальність 122 Комп’ютерні науки – освітні програми  «Інформаційні технології проектування» та «Системне проектування»;
  • Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – освітня програма  «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика».

Доктори філософії:

Спеціальності 122  та 151.

Наукові напрями кафедри:

  • Системний аналіз, моделювання та оптимізація складних інформаційних та організаційно-технічних систем;
  • Математичні моделі та методи структурно-топологічного синтезу територіально розподілених об’єктів;
  • Математичне моделювання та розв’язання задач комбінаторної оптимізації у геометричному проектуванні.